Hình ảnh giảng viên Trịnh Minh Vương
Hình ảnh giảng viên Trịnh Minh Vương

Trịnh Minh Vương

Huấn luyện viên Karate-do

  • 0

    Khóa học
  • 0

    Học viên

Giới thiệu

Tam đẳng Karate-do huấn luyện hơn 300+ học viên tại các clb lớn trong TPHCM.

Giảng viên Đại Học Sự Phạm Thể Dục Thể Thao Q5 TPHCM

Liên hệ