Hình ảnh giảng viên Trịnh Minh Vương
Hình ảnh giảng viên Trịnh Minh Vương

Trịnh Minh Vương

Huấn luyện viên Karate-do

  • 0

    Bài học
  • 0

    Học viên

Giới thiệu

Tam đẳng Karate-do huấn luyện hơn 300+ học viên tại các clb lớn trong TPHCM.

Giảng viên Đại Học Sự Phạm Thể Dục Thể Thao Q5 TPHCM

Liên hệ
Bạn chưa có khoá học nào trong giỏ hàng.