Thông tin giảng viên

Hình ảnh giảng viên Nguyễn Phùng Phong
Nguyễn Phùng Phong

Kỷ lục gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới

 • Kỷ Lục Gia Siêu Trí Nhớ Việt Nam.
  (Được tổ chức Kỷ Lục Việt Nam công nhận ngày: 29/8/2015 )
 • Kỷ Lục Gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
  (Được Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới công nhận ngày: 21/9/2016)
 • HLV Trưởng đội tuyển Siêu Trí Nhớ Việt Nam
  (Được Chủ Tịch Trung ương hội Kỷ Lục Gia Việt Nam, Nguyên Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ bổ nhiệm vào ngày: 21/9/2017)
 • TIẾN SĨ DANH DỰ CỦA ĐẠI HỌC KỶ LỤC
  (Được hiệu trưởng Thomas Bain trao ngày 11/11/2017 tại Ấn Độ)
 • Đại diện viện Não Bộ thế giới tại Việt Nam
  (Được Tổng Thư Ký Andrew Lee ký bổ nhiệm ngày: 20/11/2017)
 • Đại diện Khảo Thí của hội đồng Siêu Trí Nhớ Thế Giới Tại Việt Nam
  (Được chủ tịch Tony Buzan bổ nhiệm ngày: 8/12/2017)
 • Tinh Hoa Kỷ Lục Việt Nam
  (Được Chủ tịch hội đồng xác lập kỷ lục, Nguyên Bộ trưởng bộ văn hóa và truyền thông TS. Lê Doãn Hợp trao ngày: 26/8/2018)
 • Trọng Tài Siêu Trí Nhớ Thế Giới
  (Được Hội đồng trọng tài thế giới cấp ngày: 4/11/2018)


Lọc kết quả

Cha Mẹ Học - Con Thành Tài

Giảng Viên
Nguyễn Phùng Phong
Kỷ lục gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
Khóa học video 1171 học viên
02:20 4 (496 lượt)
168.000 đ 468.000 đ -64%

Ghi Chép Thông Minh - Thuộc Bài Tại Lớp

Giảng Viên
Nguyễn Phùng Phong
Kỷ lục gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
Khóa học video 1139 học viên
02:23 4 (511 lượt)
368.000 đ

Khóa Học Combo:
Cha Mẹ Học Con Thành Tài.
Ghi Chép Thông Minh - Thuộc Bài Tại Lớp.
Siêu Trí Nhớ

Tặng game SuperMe trị giá 48$
Giảng Viên
Nguyễn Phùng Phong
Kỷ lục gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
Combo 1197 học viên
05:58 4 (599 lượt)
1.000.000 đ

Siêu Trí Nhớ

Giảng Viên
Nguyễn Phùng Phong
Kỷ lục gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
Khóa học video 1169 học viên
01:15 4 (549 lượt)
468.000 đ 868.000 đ -46%
Liên hệ
Bạn chưa có khoá học nào trong giỏ hàng.