Hình ảnh giảng viên Levi Lam Tran
Hình ảnh giảng viên Levi Lam Tran

Levi Lam Tran

Diễn giả huấn luyện của trường Kinh Doanh Mỹ Network 21

  • 1

    Khóa học
  • 282

    Học viên

Giới thiệu

LEVI LAM TRAN

  • Tốt nghiệp trường Đại học George Washington, Mỹ (GWU)
  • Nhà huấn luyện của Trường Kinh doanh Mỹ Network 21
  • Huấn luyện viên quốc tế Khóa đào tạo "1000 Từ Đi Khắp Thế Gian"
Liên hệ