Combo
4.9 599
Giảng viên: Nguyễn Phùng Phong - Kỷ lục gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới

Tặng phần mềm luyện tập 10 bộ môn thi thế giới trị giá 1,024,000 đồng

Chi tiết combo

MO DAU.mp4
Cha Mẹ Học - Con Thành Tài
Khóa học video 02:20
Giảng viên: Nguyễn Phùng Phong - Kỷ lục gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
Xem thêm
Mo dau.mp4
Ghi Chép Thông Minh - Thuộc Bài Tại Lớp
Khóa học video 02:23
Giảng viên: Nguyễn Phùng Phong - Kỷ lục gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
Xem thêm
GIOI THIEU.mp4
Siêu Trí Nhớ
Khóa học video 01:15
Giảng viên: Nguyễn Phùng Phong - Kỷ lục gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
Xem thêm

Khóa Học Combo: Cha Mẹ Học Con Thành Tài, Ghi Chép Thông Minh - Thuộc Bài Tại Lớp, Siêu Trí Nhớ

4.9 599
Giảng viên: Nguyễn Phùng Phong - Kỷ lục gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
1.000.000 đ
Thời lượng 05:58
Học viên 178
Liên hệ
Bạn chưa có khoá học nào trong giỏ hàng.