Hình ảnh giảng viên Hồ Thị Xuân Phương
Hình ảnh giảng viên Hồ Thị Xuân Phương

Hồ Thị Xuân Phương

Huấn luyện viên dinh dưỡng đội tuyển Siêu Trí Nhớ Việt Nam

  • 0

    Khóa học
  • 0

    Học viên

Giới thiệu

Giám đốc Đối ngoại tại Trung tâm đào tạo Tâm Trí Lực

Huấn luyện viên dinh dưỡng của Đội tuyển Trí nhớ Việt Nam

Huấn luyện viên dinh dưỡng được đào tạo bởi Học Viện Dinh Dưỡng IIN Hoa Kỳ

Chuyên viên tư vấn tiểu đường được đào tạo bởi BS.TS Biswaroop

16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và đào tạo tại tập đoàn nước ngoài

Thành viên Viện Kỷ lục Việt Nam.

 

Liên hệ