NGUYỄN PHÙNG PHONG

Mật mã tài năng là nơi mà các chuyên gia, những người có thành tựu sẽ chia sẻ những kiến thức tinh hoa, những kinh nghiệm thực tế nhằm giúp những người có cùng đam mê trong cùng lĩnh vực cũng sẽ có cơ hội đạt được những thành tựu tuyệt vời giống như họ. Có câu nói của người Đức rất hay: “Tôi có 1 quả táo, anh có một quả táo, nếu hai đứa mình đổi táo cho nhau thì mỗi đứa cũng chỉ có một quả táo, nhưng nếu tôi có 1 lượng kiến thức, anh có 1 lượng kiến thức, hai đứa mình đổi kiến thức cho nhau, mỗi đứa sẽ có 2 lượng kiến thức” Với tinh thần học hỏi, hợp tác, giúp đỡ người khác có thành tựu giống mình, chúng tôi tin tưởng tuyệt đối rằng, Việt Nam sẽ có thêm ngày càng nhiều Nhân Tài xuất sắc, nhiều người Thành công, Giàu có và Nhân ái, tạo nên sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Khóa học nổi bật

Khóa Học Combo:
Cha Mẹ Học Con Thành Tài.
Ghi Chép Thông Minh - Thuộc Bài Tại Lớp.
Siêu Trí Nhớ

Tặng game SuperMe trị giá 48$
Giảng Viên
Nguyễn Phùng Phong
Kỷ lục gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
Combo 1184 học viên
05:58 4 (600 lượt)
1.000.000 đ

Cha Mẹ Học - Con Thành Tài

Giảng Viên
Nguyễn Phùng Phong
Kỷ lục gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
Khóa học video 1158 học viên
02:20 4 (499 lượt)
168.000 đ 468.000 đ -64%

Ghi Chép Thông Minh - Thuộc Bài Tại Lớp

Giảng Viên
Nguyễn Phùng Phong
Kỷ lục gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
Khóa học video 1125 học viên
02:23 4 (512 lượt)
368.000 đ

Siêu Trí Nhớ

Giảng Viên
Nguyễn Phùng Phong
Kỷ lục gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
Khóa học video 1155 học viên
01:15 4 (549 lượt)
468.000 đ 868.000 đ -46%

Cơ hội kiếm thêm tiền cùng Mật Mã Tài Năng

Những thay đổi bất ngờ của học viên

CÁC ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

Liên hệ
Bạn chưa có khoá học nào trong giỏ hàng.